Važniji događaji 2016/17
Izdan je roman
A gdje je Ana?
Pokrenuti
Projekti
Redoviti rad sa časopisom
Sport Science
Dana 07.03.2017. potpisan je Ugovor o suradnji između Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Nakladnika časopisa Acta Kinesiologica (DPTZK Ljubuški i ODJECI Kaštela). Prema Ugovoru Acta će objaviti 20 najkvalitetnijih radova s konferencije KIF. Acta Kinesiologica je, među ostalim, indeksiran i u Thompsonovim WOS servisima.
Za Kineziološki fakultet: prof.dr.Đurđica Miletić (Dekanica) i doc.dr.Dražen Čular (Prodekan).
Za Nakladnika DPTZK Ljubuški: prof.dr.Žarko Bilić (Predsjednik) i za ODJECI Kaštela: Danijela Bonacin, mag. (Predsjednica
).
Redoviti rad sa časopisom
Acta Kinesiologica
Dana 20.12.2016. započeo je rad na pripremi znanstvenog projekta: "Sustav vrijednosti i stavovi o atributima Informacijskih Tehnologija učenika 7. i 8. razreda osnovne škole u Republici Hrvatskoj"
Nositelj projekta: Udruga "Odjeci" Glavni istraživač: Danijela Bonacin, PhD senior student
Istraživači: Assoc.Prof.Dobromir Bonacin, PhD, Assoc.Prof.Žarko Bilić, PhD,
Assist.Prof.Mirjana Milić, PhD, Mishal Batayneh, mag.
Tajnica projekta: Norina Bonacin
Unos i kontrola podataka: Žaklina Bonacin i Norina Bonacin