Kontakti
Udruga "Odjeci"
00385 (0)21 224 623
Tajnik Udruge
00385 (0)99 667 2423
╚lan Uprave Udruge
00385 (0)98 993 7923
Danijela Bonacin
00385 (0)98 955 7186
Dobromir Bonacin
00385 (0)99 663 7597
21212 K.SuŠurac
dr.Franje Tu­mana 97.
.
odjeci@hotmail.com
Likvidator Udruge
00385 (0)98 164 7156
.
http://www.odjeci.com
Predsjednica Udruge
00385 (0)99 667 2421
Predsjednik N.O.
00385 (0)92 188 9170
Twitter:
https://twitter.com/odjeci
facebook:
http://facebook/odjeci
You Tube :
UdrugaOdjeci.avi